75

Brannklasse B-s1, d0

Her er en forklaring på hva brannklasse B-s1, d0 betyr.

Av Norsk Vindsperre AS

Martin Rokita

Norsk Vindsperre AS

10. august 2023
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230810092428182.jpg?maxwidth=2000 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230810092428182.jpg?maxwidth=2000
0

Brannklasse B-s1, d0 er en standardisert klassifisering som indikerer brannsikkerhetsytelsen til byggematerialer og produkter. Denne klassifiseringen er en del av det europeiske Euroklassesystemet, som brukes for å evaluere reaksjonen til materialer på brannpåvirkning. Her er en oppdeling av de ulike delene av brannklassen:

  1. Brannklasse B: Den første delen, "B," indikerer den overordnede brannreaksjonen til materialet. Klasse B representerer produkter med moderat brannsikkerhet. Materialer i denne klassen har egenskaper som begrenser brannspredning og bidrar til å begrense brannens intensitet.

  2. s1 - Røykproduksjon: "s1" refererer til røykproduksjonen fra materialet under brann. Klasse s1 indikerer at materialet har en lav røykproduksjon. Dette er viktig fordi røyk kan være farlig i tilfelle brann og kan redusere siktbarheten og påvirke evakueringen.

  3. d0 - Brennende dråper: "d0" indikerer tilstedeværelse eller fravær av flammende dråper eller partikler fra materialet under brann. Klasse d0 betyr at materialet ikke produserer flammende dråper eller partikler, som ellers kunne bidra til spredning av brannen til andre områder.

Samlet sett betyr brannklasse B-s1, d0 at materialet har moderat brannreaksjon (klasse B), med lav røykproduksjon (s1) og ingen utslipp av flammende dråper eller partikler (d0). Dette indikerer at materialet har gode brannsikkerhetsegenskaper, som begrenser brannspredning, reduserer røykproduksjon og unngår produksjon av brennende dråper som kan forverre brannen. Denne klassifiseringen gjør materialet egnet for bruk i områder der brannsikkerhet er viktig, som vegger og tak i bygninger.

Det er viktig å merke seg at denne brannklassen er bare én av flere klasser i Euroklassesystemet, og hver klasse representerer ulike nivåer av brannsikkerhetsegenskaper.

1815
TrueFalsec-481

Eurovent FASSADE

Brannhemmende UV-bestandig vindsperre (brannklasse B-s1, d0)https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230810091421847.jpeg?maxwidth=2000https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230810091421847.jpeg?maxwidth=900

Tyvek FireCurb

Brannhemmende vindsperre (brannklasse B-s1, d0)https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230810091702802.jpeg?maxwidth=2000https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20230810091702802.jpeg?maxwidth=900
TrueFalsec-481
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20220831065406439.png #FFFFFF
Les også